Jodenhaat en anti Christelijke geluiden in de krant. Trend of Toeval?

Ik heb al eerder zeer beknopt hierover geschreven. Het onderwerp blijft me echter boeien, omdat na het bizarre interview van Hans Achterhuis, de spotprent van Maurice de Hond in een Persgroepkrant opdook en er wellicht langzaam een patroon zichtbaar wordt. Alleen al het feit dat ze op de Persgroep burelen, deze geurende kwesties zo snel mogelijk “down the memory hole” willen proppen, is voor mij reden genoeg om er nog eens uitgebreid op terug te komen.

Vandaag las ik het interview met Hans Achterhuis -“Denker des Vaderlands”- in Trouw opnieuw.

Trouw, ooit een trots verzetsblad, nu een soepel geslagen deugkrant, amechtig onder Brussels bewind voort zwoegend, zonder ideologische ankers of liefde voor journalistiek, laat staan voor de in de Lage Landen gewortelde Godsdienst, aan wiens gebeden en verzen, het jonge, frisse Trouw, zijn moed ontleende. Trouw, misschien wel de slaperigste Woke bode van Nederland.

Een gebrek aan woordjes –lees het stuk even– kun je Hans niet verwijten. Een gebrek aan argumenten wel. Zijn angst voor agressieve Christenen, in een tijd van wereldbrand, duivelse horden, brandende steden en hysterische volksstammen met pestmaskers, is ronduit koddig. Een balk en splinter kwestie uit het boekje. Zijn gelijkstellen van de leider van de Russisch Orthodoxe kerk met Lenin een grove belediging zonder enige historische basis.

Iedereen met “eyes to see and ears to hear”, weet het. Christenen tonen zich, vergeleken met andere gelovigen, zeer vredelievend, hun vuurwapens die ze in de US mogen dragen worden, Goddank, alleen gebruikt als een terrorist hun kerk binnendringt en de kudde dreigt uit te dunnen.

Waar die wapens er niet zijn, worden Christenen niet zelden opgejaagd, onderdrukt en afgemaakt. Ook al halen de massale slachtpartijen en aanslagen in Afrika, de Levant en Indonesie, maar zeer zelden het nieuws, laat staan de NOS, waar Christelijke levens de moeite van het rapporteren niet waard zijn en brandende kerken, al dan niet met inhoud, lastig worden gevonden in het kader van het nu eenmaal zo voorgeschreven anti Christelijke Leitmotiv.

In dat kader is de suggestie van Hans dat Christenen zich nooit zouden mogen verdedigen curieus. Het “oren incidentje” bij Gethsémané, gedestilleerd uit zoveel duizenden bladzijden Heilige schrift, is Hans’s enige armzalige concrete voorbeeld van Christelijk Bijbels geweld.

“Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsémané genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier bij mij waken.’”

Alleen om zijn meester te verdedigen nam Petrus het zwaard dus mee en sloeg er een Romeins oor mee af. En dat was veel te agressief volgens apostel Hans. En Jezus is het nota bene met hem eens. Zelfs dat ene oor ging hem, in het uur van zijn diepste nood te ver.

Petrus gordde zijn zwaard niet om, om mensen uit hun huizen te sleuren, om ze te verbranden in een kooi of voor een verplichte injectie, niet omdat ze van het verkeerd ras of seksualiteit waren, maar omdat de door hem aanbeden en verraden Christus, op het punt stonden door een Romeinse overmacht te worden gearresteerd.

Het valt me nog mee dat “grote denker” Hans Achterhuis, Jezus Christus niet kwalijk nam dat hij het prachtige kruis van die lieve Romeinen helemaal onderbloede en het zelfs waagde uit de tombe te ontsnappen, aan de nobele gerechtigheid van Pontius Pilatus.

Grappig ook dat Hans in zijn enthousiaste hekel aan het Christendom, en passant, zijn diepere donkere bron van afschuw benoemde.

Immer diesen Juden!

En dan weet je ineens weer wat de ware beweegredenen zijn van deze grote denker. Beweegredenen waardoor de wil om verder te lezen je subiet vergaat.

Het droge antwoord van Israel op de huidige regen aan “vredesraketten” uit Gaza, zal vast bij Hans niet in vruchtbare aarde vallen, zal ik maar zeggen. En ook de Volkskrant maakt van zijn hart geen moordkuil.

Het is opvallend dat Trouw, ooit een Christelijke verzetskrant, enthousiast dit anti Christelijk en antisemitisch vuil op haar pagina’s neervlijt, als een trotse kater die een rottende muis naar huis sleept en enthousiast spinnend de darmpjes tentoonspreidt op het maagdelijk witte wollen huiskamerkleed, in de hoop op een aai van het baasje.

Opvallend ook dat de Volkskrant, geen Trouw, maar wel uit diezelfde Brusselse stal, een paar weken later een hele pagina vult met een spotprent die regelrecht uit Der Stürmer lijken te zijn geknipt.

Zien ik een patroon? Zie ik spoken? Is twee rotte eieren, slechts een half ei? Of is Joden- en Christenhaat inmiddels bon ton bij de “Boys from Brussil”? “Ist er wieder da? Laten we de ontwikkelingen de komende tijd eens minutieus in de gaten houden.

Het blijft opmerkelijk, die onbeschroomde haat voor Christenen en Joden, in een tijd dat iedereen met minimaal twee hersencellen, doorheeft, dat de nieuwe Gouden Kalveren, Klimaat, Black Lives Matter en Covid heten. En dat de streng gelovigen van die sektes vele malen agressiever, opdringeriger en gevaarlijker zijn, dan de lieve mensen in Staphorst en Bunschoten, die, zoals ze dat al eeuwen doen, in alle rust ter Kerke gaan, liefst zonder journalisten die vanuit de bosjes hun bejaarden fotograferen. Van hen krijg je alleen op een klomp in de kont, als je daar tot in den treuren om hebt gebeden.

Amen.

7 Comments

 1. Sigrid oosterbeek

  25 May 2021 at 07:45

  Goed geschreven je geeft mooi en subtiel weer in wat voor een rare en enge wereld we zijn beland.

 2. Dank voor dit mooie essay.
  Het is allemaal terug te voeren op pure jaloezie: de Joden hebben van een heel klein streepje zand in een onmetelijke woestijn een levensvatbaar en vruchtbaar land gemaakt terwijl daaromheen met miljarden uit de olievelden de bevolking nog steeds in armoe leeft. Dat steekt.
  Afrika is wat grondstoffen betreft het rijkste continent maar heeft er zelf niets mee gedaan. In Zuid-Afrika en Rhodesie wel, maar het was overduidelijk geïmporteerde daad- en denkkracht dat voor de welvaart zorgde.
  Heel pijnlijk allemaal voor het zelfbeeld.
  De Athene, Jeruzalem en Rome staan aan de basis van de westerse cultuur, waar de hele wereld zijn vooruitgang aan dankt. Maar dat zul je in geen krant meer lezen.
  Misschien moeten we gewoon weer de Tien Geboden bekend maken als leidraad voor een goed leven? ‘Gij zult niet begeren uws naasten huis …noch iets dat uws naasten is.’

 3. Gregori Labori

  25 May 2021 at 11:37

  Is het anti-christelijke-geluiden of anti-christen-geluiden ?

 4. Je slaat de spijker op zijn kop. Dit is een strijd tegen het christendom. Dat zeggen wij thuis al langer. Maar als gelovige (orthodox christelijk) ben je sowieso al een wappie eerste klas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *