Een gedicht voor Laura Bromet.

Een straat van steen.

Geen lachend kind,

of lome bomen.

Een steriel struikje hapt naar lucht

en vind één bromvlieg

tollend om haar plastic bloemen.

Jan Bennink 2021